Nieuws

Privacyverklaring

Zoals bekend is iedere vereniging verplicht om de regels die vastgesteld zijn onder de wet AVG uit te voeren. Onder het kopje bestuur is onze privacyverklaring toegevoegd.

Raadsvergadering 19 juni 2018: Kaderbrief

Gemeente Belangen heeft ten aanzien van de kaderbrief geconstateerd dat er niets nieuws onder de zon is. Integendeel. Alles wat men wil realiseren is allemaal onder voorbehoud. Voor een college dat al zoveel jaren meedraait is het een zwaar teleurstellend Lees meer

Gezellige barbecue avond

Gezellige barbecue avond bij het nieuwe zalencentrum van de familie Beltman in Diepenheim met bestuur, PR commissie, groslijst commissie, schaduwfractie en fractie. Een mooie afsluiting van een hele drukke en intensieve periode rondom de verkiezingen.  

Iftar-maaltijd

Vanavond waren we uitgenodigd om deel te nemen aan de Iftar-maaltijd in de moskee in Goor. Wat een hartelijke ontvangst en wat fijn dat we bij dit samenzijn aanwezig mochten zijn.     

1e Berap 2018

Begroting 2018 “Naar een nieuw Evenwicht”misleidende titel. Politiek gezien was beter geweest “Alles blijft bij het Oude” De Berap is goedgekeurd ondervoorwaarde dat er op dit moment nog geen geld aan de Reggehof wordt toegekend. Bij de kadernota zal de Lees meer

Bennie, Coby en Hannie geïnstalleerd.

Vanavond zijn tijdens een bijzondere raadsvergadering Bennie, Coby en Hannie geïnstalleerd. Ze gaan de komende 4 jaar  weer vol enthousiasme aan de slag. 17 april is de eerst volgende raadsvergadering.

Lijsttrekkersdebat 2018

Vandaag het grote lijstrekkers debat. Dit debat werd afgesloten met een pitch van 30 seconden: Gemeente Belangen is een Lokale partij die dicht bij de inwoners staat. We richten ons op dat wat in de diverse kernen en buurtschappen leeft Lees meer

Graskeien

Sommige partijen gaven Gemeente Belangen de bijnaam graskeien partij . Nu mogen we hier trots op zijn. Graskeien zijn immers een goedkope en duurzame oplossing voor vele wegen in het buitengebied. De andere partijen horen we hier niet meer over.

Aandacht voor verkeersveiligheid

Aandacht voor Verkeersveiligheid. Hier in Diepenheim rijden vrachtwagens nog regelmatig dit grote betonblok van het trottoir. De maatregelen die er zijn blijken niet voldoende. GB wil dat hier serieus naar gekeken wordt.

Kavelruil

Grote schrik toen Rijkswaterstaat besloot om op de bruggen een maximale last te gaan invoeren en later niet bereid bleek om alle bruggen te verzwaren, waardoor zwaar en landbouw verkeer kilometers moet omrijden Het GB voorstel om ivm het afwaarderen Lees meer

Hof van Twente heeft een uitgebreid AED netwerk. Wij zijn hier super trots op. Het is van levensbelang dat dit netwerk blijft bestaan en goed onderhouden wordt. Gemeente Belangen heeft samen met de PvdA diverse moties ingediend om te onderzoeken Lees meer

Samen voor sportpark de Mors

Sportclubs in Delden werken samen aan een mooie sportaccommodatie. Gemeente Belangen Hof van Twente vindt het belangrijk om sporten voor jong en oud te stimuleren.

Campagne hondenpoep nog steeds succes

8 jaar geleden: de campagne van Gemeente Belangen richtte zich op de grootste ergernis van de inwoners van Hof van Twente: de hondepoep. Met succes! In alle kernen hangen nu vuilnisbakken voor hondepoep. Ze worden zelfs gemist als ze te Lees meer

Fotosessie in ontspannen sfeer

Vandaag de fotoshoot voor de gemeenteraadsverkiezingen. Een ontspannen sfeer zorgt voor leuke plaatjes. Samen in Balans. Op naar 21 maart! Gemeente Belangen is er klaar voor!

Verkiezingsprogramma

Na goed overleg met de achterban heeft Gemeente Belangen voor de aanstaande verkiezingen haar programma klaar. De titel voor het verkiezingsprogramma van de Kiesvereniging Gemeente Belangen Hof van Twente luidt: “Samen in Balans”. Gemeente Belangen wil met deze titel zeggen, Lees meer

Goede bijeenkomst re-integratie/participatie

Vanavond de bijeenkomst re-integratie/participatie in het Ottenhuis in Diepenheim bezocht. Mooi om met zoveel betrokken partijen in gesprek te gaan. Na afloop gingen de gesprekken in Herberg de Pol verder. Visite kaartjes werden uitgewisseld. Altijd een goed teken.

Uitkomst extra algemene ledenvergadering

Tijdens de extra algemene ledenvergadering van woensdag 15 november j.l. hebben de leden zich kunnen uitspreken over de kandidatenlijst van Gemeente Belangen Hof van Twente. Alvorens de kandidatenlijst ter sprake kwam heeft de voorzitter het werk van de groslijstcommissie geroemd Lees meer

Hannie Rohaan lijsttrekker Gemeente Belangen Hof van Twente

Hannie Rohaan-Vlijm  is de beoogd lijsttrekker van Gemeente Belangen Hof van Twente voor de gemeenteraadsverkiezing maart volgend jaar. In de ledenvergadering van 15 november a.s. waar de definitieve kandidatenlijst door de leden zal worden vastgesteld, wordt Hannie Rohaan als lijsttrekker Lees meer