Nieuws

Instellen wasvoorziening

Tijdens de raadsvergadering van 12 mei j.l. werd het instellen van een algemene voorziening Wasverzorging besluitnemend behandeld. Reeds bij de eerste, meningvormende, behandeling op 13 april heeft GB aangegeven dat deze algemene voorziening niet rechtmatig is en juridisch niet kan Lees meer

Hack Hof van Twente

Hack Hof van Twente: Laten we niet vergeten de een hack nog steeds een crimineel feit is! De toename van hacks en datadiefstallen neemt explosieve vormen aan. In de kamer zijn hier ook al vragen over gesteld. Wat er gebeurd Lees meer

Hendrik Kottelenberg overleden

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van Hendrik Kottelenberg Hendrik was een politicus in hart en nieren. Zijn functie als raadslid Hof van Twente en daarvoor als raadslid en wethouder van Markelo heeft hij met veel Lees meer

Werkbezoek aan de Reggehof

Op werkbezoek bij de Reggehof. Nadat mensen van DAC de Roos ons voorzien hadden van een kopje koffie/thee en een heerlijk stuk appelgebak hebben we het nieuwe businessplan/beleidsplan bekeken. Fijn om zo met elkaar in gesprek te zijn.

Zoekplaatje: wie is Bennie?

Bennie is op werkbezoek bij Attero in Wijster geweest Hier wordt ook de inhoud van onze oranje container gescheiden in verschillende soorten Plastics ,melkpakken en restafval. Heel interessant om te zien wat machinaal allemaal mogelijk is. Het hoort erbij dat Lees meer

Hof van Twente eerste Fairtrade gemeente in 2019

Hof van Twente is als eerste in 2019 officieel uitgeroepen tot Fairtradegemeente op vrijdag 22 maart. Burgemeester Ellen Nauta ontving het bekende oranje Fairtradegemeente bord onder luid applaus tijdens de feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis in Goor, van Stichting Fairtrade Lees meer

Euregio Strategie 2030 besproken.

Coby Titshof was aanwezig bij de bijeenkomst op vrijdag 22 maart is de EUREGIO-raad in Denekamp (gemeente Dinkelland).               Patrick Welman, burgemeester van de gemeente Oldenzaal, werd in de vergadering in het Dagelijks Bestuur van Lees meer

Petje af voor Stichting Franje

Petje af voor Stichting Franje. Vol enthousiasme vertelden twee bestuursleden van stichting Franje over hun vele activiteiten. We waren diep onder de indruk. De goede samenwerking met Salut is erg belangrijk. 300 vrijwilligers zorgen ervoor dat dit alles gerealiseerd kan Lees meer

Deelname GB aan Euregio-Academy

Euregio-Academy in het Euregio-vergadercentrum in Glanerbrug. Goed om er weer eens even bij stil te staan dat er heel erg veel goed en zinvol werk verricht wordt door de Euregio.

Werkbezoek Zorgboerderij Alldrik in Markelo

Werkbezoek Zorgboerderij Alldrik in Markelo Onlangs bracht een aantal fractie en schaduwfractieleden van GB een werkbezoek aan zorgboerderij Alldrik in Markelo. Daarmee werd de aftrap gegeven voor een serie werkbezoeken die de fractieleden in 2019 zullen afleggen. Na een korte Lees meer

Privacyverklaring

Zoals bekend is iedere vereniging verplicht om de regels die vastgesteld zijn onder de wet AVG uit te voeren. Onder het kopje bestuur is onze privacyverklaring toegevoegd.

Raadsvergadering 19 juni 2018: Kaderbrief

Gemeente Belangen heeft ten aanzien van de kaderbrief geconstateerd dat er niets nieuws onder de zon is. Integendeel. Alles wat men wil realiseren is allemaal onder voorbehoud. Voor een college dat al zoveel jaren meedraait is het een zwaar teleurstellend Lees meer

Gezellige barbecue avond

Gezellige barbecue avond bij het nieuwe zalencentrum van de familie Beltman in Diepenheim met bestuur, PR commissie, groslijst commissie, schaduwfractie en fractie. Een mooie afsluiting van een hele drukke en intensieve periode rondom de verkiezingen.  

Iftar-maaltijd

Vanavond waren we uitgenodigd om deel te nemen aan de Iftar-maaltijd in de moskee in Goor. Wat een hartelijke ontvangst en wat fijn dat we bij dit samenzijn aanwezig mochten zijn.     

1e Berap 2018

Begroting 2018 “Naar een nieuw Evenwicht”misleidende titel. Politiek gezien was beter geweest “Alles blijft bij het Oude” De Berap is goedgekeurd ondervoorwaarde dat er op dit moment nog geen geld aan de Reggehof wordt toegekend. Bij de kadernota zal de Lees meer

Bennie, Coby en Hannie geïnstalleerd.

Vanavond zijn tijdens een bijzondere raadsvergadering Bennie, Coby en Hannie geïnstalleerd. Ze gaan de komende 4 jaar  weer vol enthousiasme aan de slag. 17 april is de eerst volgende raadsvergadering.

Lijsttrekkersdebat 2018

Vandaag het grote lijstrekkers debat. Dit debat werd afgesloten met een pitch van 30 seconden: Gemeente Belangen is een Lokale partij die dicht bij de inwoners staat. We richten ons op dat wat in de diverse kernen en buurtschappen leeft Lees meer

Graskeien

Sommige partijen gaven Gemeente Belangen de bijnaam graskeien partij . Nu mogen we hier trots op zijn. Graskeien zijn immers een goedkope en duurzame oplossing voor vele wegen in het buitengebied. De andere partijen horen we hier niet meer over.

Aandacht voor verkeersveiligheid

Aandacht voor Verkeersveiligheid. Hier in Diepenheim rijden vrachtwagens nog regelmatig dit grote betonblok van het trottoir. De maatregelen die er zijn blijken niet voldoende. GB wil dat hier serieus naar gekeken wordt.

Kavelruil

Grote schrik toen Rijkswaterstaat besloot om op de bruggen een maximale last te gaan invoeren en later niet bereid bleek om alle bruggen te verzwaren, waardoor zwaar en landbouw verkeer kilometers moet omrijden Het GB voorstel om ivm het afwaarderen Lees meer

Hof van Twente heeft een uitgebreid AED netwerk. Wij zijn hier super trots op. Het is van levensbelang dat dit netwerk blijft bestaan en goed onderhouden wordt. Gemeente Belangen heeft samen met de PvdA diverse moties ingediend om te onderzoeken Lees meer

Samen voor sportpark de Mors

Sportclubs in Delden werken samen aan een mooie sportaccommodatie. Gemeente Belangen Hof van Twente vindt het belangrijk om sporten voor jong en oud te stimuleren.

Campagne hondenpoep nog steeds succes

8 jaar geleden: de campagne van Gemeente Belangen richtte zich op de grootste ergernis van de inwoners van Hof van Twente: de hondepoep. Met succes! In alle kernen hangen nu vuilnisbakken voor hondepoep. Ze worden zelfs gemist als ze te Lees meer

Fotosessie in ontspannen sfeer

Vandaag de fotoshoot voor de gemeenteraadsverkiezingen. Een ontspannen sfeer zorgt voor leuke plaatjes. Samen in Balans. Op naar 21 maart! Gemeente Belangen is er klaar voor!

Verkiezingsprogramma

Na goed overleg met de achterban heeft Gemeente Belangen voor de aanstaande verkiezingen haar programma klaar. De titel voor het verkiezingsprogramma van de Kiesvereniging Gemeente Belangen Hof van Twente luidt: “Samen in Balans”. Gemeente Belangen wil met deze titel zeggen, Lees meer

Goede bijeenkomst re-integratie/participatie

Vanavond de bijeenkomst re-integratie/participatie in het Ottenhuis in Diepenheim bezocht. Mooi om met zoveel betrokken partijen in gesprek te gaan. Na afloop gingen de gesprekken in Herberg de Pol verder. Visite kaartjes werden uitgewisseld. Altijd een goed teken.

Uitkomst extra algemene ledenvergadering

Tijdens de extra algemene ledenvergadering van woensdag 15 november j.l. hebben de leden zich kunnen uitspreken over de kandidatenlijst van Gemeente Belangen Hof van Twente. Alvorens de kandidatenlijst ter sprake kwam heeft de voorzitter het werk van de groslijstcommissie geroemd Lees meer

Hannie Rohaan lijsttrekker Gemeente Belangen Hof van Twente

Hannie Rohaan-Vlijm  is de beoogd lijsttrekker van Gemeente Belangen Hof van Twente voor de gemeenteraadsverkiezing maart volgend jaar. In de ledenvergadering van 15 november a.s. waar de definitieve kandidatenlijst door de leden zal worden vastgesteld, wordt Hannie Rohaan als lijsttrekker Lees meer