Initiatiefnemers Anpak’n presenteren hun plannen

De initiatiefnemers van Anpak’n hebben de fractie en de schaduwfractieleden op de hoogte gebracht van hun duurzaamheidsplannen: Themapark de SlimmeSloeze. Een mooi initiatief. We zullen de ontwikkelingen met belangstelling blijven volgen.

GB voor snellere invoering Diftar

Tijdens de raadsvergadering van woensdag 17 juni heeft de fractie van GB zich sterk gemaakt voor een eerdere invoering van diftar. Het college stelt voor om met ingang van 1 januari 2017 diftar in te voeren maar GB is van Lees meer

Maatregelenpakket bruggen

Bij de behandeling van de maatregelen die getroffen gaan worden voor verzwaring van de Warmtinkbrug en de Dorrebrug heeft Gemeente Belangen een voorstel ingebracht om de overlast die veroorzaakt wordt doordat de Grensbrug en de Diepenheimsebrug (die niet verzwaard worden) Lees meer